Aktuellt

Läs det senaste från SJS

Varmt välkommen hit

SJS Medlemsbroschyr 2024

Årets broschyr kan laddas ner här >>.

Föreningsstämma 2024

SJS årsmöte äger rum fredagen den 22 mars kl 14:30 på 7A Strandvägen i Stockholm. Lunch serveras från kl 13:30.

Anmälan senast 15 mars. Tel. 0492-306 00 eller e-post:  info@sjs-hotellen.com.

Nordea slutar med avgiftsdragningar

Fr.o.m den 1 dec 2023 upphör möjligheten att erlägga sin medlemsavgift via automatiskt avdrag på lönen, eftersom Nordea inte längre kommer att erbjuda denna tjänst.

Vi kommer därför att dra 2024 års medlemsavgift för de som använder detta sorts avdrag redan på novemberlönen (istället för januariditon), och sedan fortsättningsvis skicka ut inbetalningskort som idag görs till de flesta medlemmarna.

Ev frågor om detta besvaras på medlem@sjs-hotellen.com

Kallelse till Föreningsstämma 2023

SJS årsmöte äger rum fredagen den 24 mars kl 14:30 på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm >> . Lunch serveras i Orangeriet kl 13:30. (En proposition finns). 

Anmälan senast 20 mars.
Tel. 0492-306 00 eller e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

Propositionen kan hämtas här »

Årsredovisningen finns tillgänglig på mötet men kan också rekvireras från medlem@sjs-hotellen.com eller tel. 0492-306 00.

SJS medlemsbroschyr 2023

Ladda ner årets medlemsbroschyr här »