SJS årsmöte äger rum fredagen den 22 mars kl 14:30 på 7A Strandvägen i Stockholm. Lunch serveras från kl 13:30.

Anmälan senast 15 mars. Tel. 0492-306 00 eller e-post:  info@sjs-hotellen.com.