SJS årsmöte äger rum fredagen den 24 mars kl 14:30 på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm >> . Lunch serveras i Orangeriet kl 13:30. (En proposition finns). 

Anmälan senast 20 mars.
Tel. 0492-306 00 eller e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

Propositionen kan hämtas här »

Årsredovisningen finns tillgänglig på mötet men kan också rekvireras från medlem@sjs-hotellen.com eller tel. 0492-306 00.