SJS-logo

HEM FREDENSBORGS HERRGÅRD HÄLLEVIKS HAVSBAD MEDLEM
bild

• Aktuellt

• Stadgar

• Bli medlem

• Kontakt
 
 

Behandling av personuppgifter

Som medlem samtycker du att dina personuppgifter sparas och hanteras i vårt medlemsregister enligt Lagen om ekonomisk förening, Bokföringslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna som sparas är personnummer, namn, adress, avgiftsnivå, vilken anställning som berättigat till medlemskap och i förekommande fall telefonnummer och epostadress samt ev. deltagande i stämman. Grunduppgifterna inhämtas från dig och lämnas inte vidare till någon annan, förutom när adressen lämnas till tryckeriet som gör medlemsbroschyren, eller när avgiften skall dras via Nordea (gäller inte de som betalar med inbetalningskort).

Om du vill få tillgång till den information vi har om dig, eller undrar något mer om detta är du välkommen att kontakta oss.
Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening, Fredensborg 120, 598 91 VIMMERBY, Tel. 0492-306 00, info@sjs-hotellen.com