SJS-logo

HEM ROLFSKÄRRS STUGBY FREDENSBORGS HERRGÅRD HÄLLEVIKS HAVSBAD MEDLEM
bilder

• Aktuellt

• Stadgar

• Bli medlem

• Kontakt
 
 

Information angående automatisk medlemsavgiftsdragning;

Förutom de som betalar sin avgift via inbetalningskort, så erlägger många sin avgift genom att Nordea gör ett automatiskt avdrag på lönen eller pensionen. Denna tjänst kommer att upphöra inom kort eller har redan upphört för vissa (gäller ej de som är anställda på Green Cargo och InfraNord). För de som erhåller pension via SPV är avgiftsdragningen inte möjlig fr.o.m. oktober i år (2017) och vi kommer därför att genomföra dragningen för 2018 års avgift för pensionärerna redan nu i september!. Vi kommer alltså INTE att dra något nu i december som vi annars brukar göra normalt.

De som ej kunnat erlägga sin avgift via den automatiska dragningen kommer framledes att erhålla inbetalningskort istället. Kontakta oss gärna om ni har några frågor om detta.
(2017-08-31)

Protokollet från SJS årsmöte 2017...

...kan rekvireras digitalt (eller i pappersform om så önskas) genom att skicka ett email till
medlem@sjs-hotellen.com (eller genom att kontakta oss på annat sätt).


2017 års broschyr...

Är nu utskickad till alla våra medlemmar. (Den kan även laddas ned här »).

 
Broschyren innehåller bl.a information om vårt samarbete med tyska BSW och PostNord Plus.
(2017-03-01)

Kallelse Föreningsstämma 2017
SJS årsmöte äger rum lördagen den 11 mars 2017 kl 12.30 (lunch serveras från 11.30) i Odd Fellows lokal på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm (se karta här »).

Anmälan senast 8 mars till:
Micke Johansson, SJS-Hotellen, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

Inför stämman 2016 lämnade styrelsen förslag på uppdatering och anpassning av föreningens stadgar, vilka alla bifölls. Förslaget kan läsas i sin helhet här »

Varmt välkomna!
(2017-02-14)


Protokollet från SJS årsmöte 2016...

...kan rekvireras digitalt (eller i pappersform om så önskas) genom att skicka ett email till
medlem@sjs-hotellen.com (eller genom att kontakta oss på annat sätt).


Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening, Fredensborg 120, 598 91 VIMMERBY, Tel. 0492-306 00, info@sjs-hotellen.com