SJS-logo

HEM FREDENSBORGS HERRGÅRD ÅRE HÄLLEVIKS HAVSBAD MEDLEM
bilder

• Aktuellt

• Stadgar

• Bli medlem

• Kontakt
 
 

Nordea slutar med avgiftsdragningar

Fr.o.m den 1 dec 2023 upphör möjligheten att erlägga sin medlemsavgift via automatiskt avdrag på lönen, eftersom Nordea inte längre kommer att erbjuda denna tjänst.

Vi kommer därför att dra 2024 års medlemsavgift för de som använder detta sorts avdrag redan på novemberlönen (istället för januariditon), och sedan fortsättningsvis skicka ut inbetalningskort som idag görs till de flesta medlemmarna.

Ev frågor om detta besvaras på medlem@sjs-hotellen.com

(2023-09-27)

Kallelse till Föreningsstämma 2023

SJS årsmöte äger rum fredagen den 24 mars kl 14:30 på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm >> . Lunch serveras i Orangeriet kl 13:30. (En proposition finns).

Anmälan senast 20 mars.
Tel. 0492-306 00 eller e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

Propositionen kan hämtas här »

Årsredovisningen finns tillgänglig på mötet men kan också rekvireras från medlem@sjs-hotellen.com eller tel. 0492-306 00.

(2023-03-09)

SJS medlemsbroschyr 2023...

...är sammanställd, och kan ses och laddas ner här »

(2022-12-14)

Lägenheter i Åre

SJS erbjuder nu möjlighet att veckohyra exklusiva lägenheter mitt i Åre (fem minuter från Bergbanan!) till kraftigt rabatterade priser.

Kontakta info@fredensborg.com för mer info och bokning. Läs mer här »

(2022-11-10)

Kallelse till Föreningsstämman 2022

SJS årsmöte äger rum fredagen den 25 mars kl 14:00 (lunch serveras kl 13:00), på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm >> . Enklare måltid serveras i Orangeriet och därefter hålls föreningsstämman i lokal 306 på plan 2.

Anmälan senast 22 mars till:
Micke Johansson, SJS-Hotellen, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

(2022-03-02)

SJS medlemsbroschyr 2022...

...är färdig, och kan laddas ner här »

(2022-02-08)

Vill du engagera dig mer i SJS?

Vi behöver lite förstärkning i föreningens valberedning och om du har intresse att vara med, vänd dig gärna till valberedningens sammankallande: Torbjörn Bodin, tel. +46 730451183. Du kan också maila till: torbjorn@bodin.com

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om du som sitter i valberedningen är aktiv i föreningen, så du känner till vilka personer och kompetenser som finns. Om du har erfarenhet från besöksnäringen är det ett plus, så att föreningen kan dra nytta av ditt nätverk för att rekrytera medlemmar till styrelsen.

Att vara med i valberedningen är tidsmässigt inte ett betungande uppdrag och vi hälsar dig varmt välkommen med din intresseanmälan.

Valberedningen

(2021-03-30)

Inbjudan till Föreningsstämman 2021

SJS årsmöte kommer att äga rum fredagen den 23 april 2021 kl 15:00. Vi planerar att hålla ett fysiskt, vanligt möte på Odd Fellow i Sthlm (stor lokal är bokad så att distansering kan hållas). Det kommer dessutom finnas möjlighet att vara med digitalt via Teams. Meddela oss om du vill anmäla dig och föja stämman digitalt, så hjälper vi dig.

Styrelsen har lagt fram en proposition till stämman. Ladda ner den här >>. Eventuella frågor besvaras av lena.ernberg@fredensborg.com.

Anmälan senast 20 april till:
Micke Johansson, SJS-Hotellen, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

(2021-03-26)

SJS medlemsbroschyr 2021...

...är nu klar, och kan laddas ner här »

(2021-02-13)

Rolfskärrs Stugby har sålts

Rolfskärrs Stugby har den 1 juni 2020 lämnats över till de nya ägarna familjen Sundström från Åmål. De ser gärna ett samarbete med SJS och hälsar alla tidigare och nya gäster välkomna i sommar. Medlemmar i SJS får under säsongen 2020 fortsatt oförändrad medlemsrabatt.

Vi önskar dem ett stort lycka till med första säsongen och ser fram emot ett långt och givande samarbete.

Lena Ernberg
VD

Läs brevet från de nya ägarna här »(2020-06-01)

2020 års broschyr...

...är nu klar, och kan laddas ner här »

(2020-03-02)


Föreningsstämma 2020

SJS årsmöte kommer att äga rum fredagen den 13 mars 2020 kl 15:00 (enklare förtäring från kl 14:30) i Odd Fellows lokal på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm. (se karta här »).

Anmälan senast 11 mars till:
Micke Johansson, SJS-Hotellen, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

Varmt välkomna!
(2020-02-06)

Kallelse till extra föreningsstämma tisdag 21 jan 2020 kl 18:00

Styrelsens proposition till extra stämman:

Stämman föreslås besluta att uppdra till styrelsen att försälja Rolfskärrs Stugby i syfte att frigöra kapital för att stärka och utveckla föreningens fortsatta verksamhet.

Extrastämman äger rum tisd. 21/1 kl. 18:00 (Kaffe o smörgås kl 17:45) i Odd Fellows lokal på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm. (se karta här »). Mötet beräknas avslutas senast kl 19:15.

Anmälan senast 16 januari till:
Micke Johansson, SJS-Hotellen, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

(2020-01-05)

Protokollet från SJS årsmöte 2019...

...kan rekvireras digitalt (eller i pappersform om så önskas) genom att skicka ett email till
medlem@sjs-hotellen.com (eller genom att kontakta oss på annat sätt).


2019 års broschyr...

Skickas i dagarna ut till alla våra medlemmar. (Den kan även laddas ned här »).

 
Broschyren innehåller bl.a information om vårt samarbete med tyska BSW och PostNord Plus.
(2019-03-01)

Föreningsstämma 2019

SJS årsmöte kommer att äga rum fredagen den 15 mars 2019 kl 15:00 (enklare förtäring från kl 14:00) i Odd Fellows lokal på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm. (se karta här »).

Anmälan senast 12 mars till:
Micke Johansson, SJS-Hotellen, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

Varmt välkomna!
(2019-01-22)

Personuppgiftshantering

Den 25 maj träder EU:s nya och strängare dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PuL) när det gäller all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter »

(2018-05-02)

Protokollet från SJS årsmöte 2018...

...kan rekvireras digitalt (eller i pappersform om så önskas) genom att skicka ett email till
medlem@sjs-hotellen.com (eller genom att kontakta oss på annat sätt).


2018 års broschyr...

Är nu utskickad till alla våra medlemmar. (Den kan även laddas ned här »).

 
Broschyren innehåller bl.a information om vårt samarbete med tyska BSW och PostNord Plus.
(2018-02-27)

Kallelse Föreningsstämma 2018
SJS årsmöte äger rum lördagen den 17 mars 2018 kl 12.30 (lunch serveras från 11.30) i Odd Fellows lokal på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm (se karta här »).

Anmälan senast 14 mars till:
Micke Johansson, SJS-Hotellen, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, e-post: medlem@sjs-hotellen.com

Dagordning kan hämtas här »

Varmt välkomna!
(2018-01-24)


Information angående automatisk medlemsavgiftsdragning;

Förutom de som betalar sin avgift via inbetalningskort, så erlägger många sin avgift genom att Nordea gör ett automatiskt avdrag på lönen eller pensionen. Denna tjänst kommer att upphöra inom kort eller har redan upphört för vissa (gäller ej de som är anställda på Green Cargo och InfraNord). För de som erhåller pension via SPV är avgiftsdragningen inte möjlig fr.o.m. oktober i år (2017) och vi kommer därför att genomföra dragningen för 2018 års avgift för pensionärerna redan nu i september!. Vi kommer alltså INTE att dra något nu i december som vi annars brukar göra normalt.

De som ej kunnat erlägga sin avgift via den automatiska dragningen kommer framledes att erhålla inbetalningskort istället. Kontakta oss gärna om ni har några frågor om detta.
(2017-08-31)

Protokollet från SJS årsmöte 2017...

...kan rekvireras digitalt (eller i pappersform om så önskas) genom att skicka ett email till
medlem@sjs-hotellen.com (eller genom att kontakta oss på annat sätt).


Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening, Fredensborg 120, 598 91 VIMMERBY, Tel. 0492-306 00, info@sjs-hotellen.com